088-7800000
HomeWat is de StartersleningOverige SubsidieregelingenRentetarieven & ActiesHet StappenplanAanvraag starterslening

 

Over ons

Zinex Hypotheken & Verzekeringen biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van:

 

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Pensioenen
• Sparen & Beleggen
• Financiële planning
• Consumptief krediet


Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke oplossingen en/of financiële producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Indien u zonder advies van Zinex Hypotheken & Verzekeringen een financieel product wenst af te nemen dan gaat u akkoord met “execution only”.Dat wil zeggen dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past.


Lidmaatschappen en registraties

 

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 

Autoriteit Financiële Markten
Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Kamer van Koophandel
Keurmerk Financiële Dienstverlening
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

 

Onze diensten

 

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten.

 


Wat verwachten wij van u?

 

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

 

Hoe kunt u ons bereiken?


Bezoekadres : Anton van Duinkerkenlaan 70 te De Meern ( alleen op afspraak)
Postadres : Anton van Duinkerkenlaan 70 te De Meern
Telefoon : 06-22051740 (vanaf 9.00 tot 21.00)
Fax : 084-7102295
Email : info@zinex.nl
Internetadres : www.zinex.nl

 

Betalingen

 

Hypotheken en kredieten


Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker.

 

Verzekeringen

 


Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u rechtstreeks aan de desbetreffende verzekeraar te voldoen.


Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

 

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.Er zijn geen financiële instellingen die een belang in onze onderneming hebben. ( er is dus geen sprake van een belanghebbende met een aandelenbelang van 0% of meer)


Hoe worden wij beloond?

 

De beloning voor onze dienstverlening aan u bestaat uit provisie, die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U wordt daarvoor niets in rekening gebracht. Deze provisie is afhankelijk van de hoogte van het gesloten hypotheekbedrag en/of van de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som. Voor sommige van onze diensten berekenen wij u een vergoeding op basis van uurtarieven of bedragen per handeling. Vooraf stellen wij u daarvan op de hoogte en geven u een schatting van de kosten.

 


Wettelijke verplichtingen

 

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016288, voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbiederWij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

 

Beëindiging van de relatie

 

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.


Klachtenregeling

 

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

 

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Bel onze helpdesk
088-7800000
ZinexOver onsPrivacyDisclaimer
Zinex © 2009