088-7800000
HomeWat is de StartersleningOverige SubsidieregelingenRentetarieven & ActiesHet StappenplanAanvraag starterslening

Starterslening Landsmeer

Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen.
Uw gemeente bepaalt dan ook of u in aanmerking komt voor een Starterslening bij SVn.

Woningsegment
>  De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Voor wie is de lening?
 >  De aanvrager is een in de gemeente Landsmeer woonachtige
     verblijfsgerechtigde persoon die in de Gemeentelijke Basisadministratie
     van de gemeente Landsmeer staat ingeschreven. In geval van een
     aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van beide. 
 >  De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Wat zijn de condities van de lening?
 >  De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn
     dan € 350.000,-. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de
     koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals
     overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten,
     makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw
     wordt hiervoor 12% van de koopsom en eventuele verbeterkosten
     gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en
     eventueel meerwerk. 
 >  Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van
     de hoogte van de Starterslening. 
 >  Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt
     onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 >  Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van
     de verwervingskosten.

bron: svn.nl

Bel onze helpdesk
088-7800000
ZinexOver onsPrivacyDisclaimer
Zinex © 2009